Legal Notice

Habitatges Arbúcies SL

NIF: B63098628

Segimon Folgueroles 24, Arbúcies 17401 - Girona

Normes de Reserva

Si la forma de pagament és mitjançant transferència bancària, s'ha d'enviar justificant de pagament (còpia sellada pel banc) per fax al nº 972 16 26 37 o per mail a info@apartamentslafarga.com

Cancel·lacions:
L'anul·lació de la reserva donarà lloc a retenir les quantitats següents:

  • El 5% de la paga i senyal, quan l'anul·lació s'efectuï amb més de 30 dies d'antelació a la data fixada per a ocupar l'apartament.
  • El 50% de la paga i senyal, quan l'anul·lació s'efectuï amb menys de 30 dies i més de 7 dies.
  • El 100% de la paga i senyal, quan l'anul·lació s'efectuï amb menys de 7 dies d'antelació.

Per canvi de dates no haurà penalització sempre que s'avisi amb una antelació de 7 dies i segons disponibilitat. En cas contrari, s'aplicarà el convingut en la política d'anul·lació. La no presentació del client, durant les 24 h següents al dia fixat, excepte avís previ, suposarà l'anul·lació total de la reserva amb la pèrdua de l'import pagat fins al moment.

Entrades i Sortides
L'hora d'entrada a l'apartament serà a partir de les 5h de la tarda. El lliurament de claus s'efectuarà en les nostres oficines del carrer Segismon Folgueroles, 24 d'Arbúcies.

Horari oficina: de dilluns a divendres (no festius) de 10h a 13h i de 16h a 20h. Fora d'aquest horari consultar al tlf. 972 86 18 32.

L'hora de sortida serà fins a les 12h del migdia.

Un cop el client deixi l'apartament, la propietat revisarà que no hagi cap desperfecte. Si es detecta algun desperfecte la propietat procedirà a arreglar-lo i passarà un càrrec a la targeta de crèdit del client descrita en la part superior. 

Notes Generals
Informació general:

  • IVA inclòs / No s'accepten talons.
  • El preu pactat inclou: Despeses d'aigua, llum i calefacció, roba de llit i bany i cuina totalment equipats.
  • Ens reservem el dret d'admissió i el dret a visitar l'apartament que ocupeu sempre que per qualsevol circumstància ho creguem convenient.
  • La propietat no es fa responsable dels desperfectes i perjudicis que ocasionin al client com a conseqüència de la seva estada en els apartaments, inclosos robatoris o incendi. Tampoc es fa responsable de les avaries produïdes per circumstàncies alienes a la propietat, com talls de llum, etc.., en qualsevol cas intentarem solucionar-lo el més ràpid possible.

Protecció de Dades

En compliment a l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LPD), els informem que mitjançant el compliment del procés de reserva, les seves dades personals quedaran incorporades en els fitxers de la nostra empresa, amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis. Així mateix, els informem de la possibilitat d'utilitzar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, sent el responsable del fitxer la pròpia empresa.